Политики за резервации и анулации в хотел Перелик 5*

Политика и срокове за резервации

Резервации се потвърждават при плащане на аванс от 50% от стойността на резервацията и постъпване на сумата по сметката на Хотелиера в срок до 3 календарни дни след потвърждение на заявката за резервация и определяне на общата й стойност.

Срокове за пълно плащане:

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:

  • Ранни резервации с 20% отстъпка за Зимен сезон (вкл. Новогодишен период) се доплащат до 15.11.2023 г.
  • Ранни резервации с 15% отстъпка за Зимен сезон, направени в периода 1 ноември – 15 ноември,  се доплащат до 10.12.2023 г. (с изключение на Нова година).

Всички промени по резервации с отстъпка за ранни записвания (като промяна на броя туристи и продължителност на престоя), направени след крайният срок на заплащане на пълната сума по резервацията, водят до отпадане на отстъпката за ранни записвания и преизчисление на общата сума по резервацията по стандартни цени.

СТАНДАРТНИ ЗАПИСВАНИЯ:

  • Резервации за Зимен сезон, направени след 11.12.2023 г., се доплащат при настаняване в хотела.
  • Резервации за Новогодишен период, направени след 16.11.2023 г., се доплащат до: 30.11.2023 г. Резервации за Нова година, направени след този период следва да бъдат 100% авансово предплатени.

В случай, че плащането не е направено в посочените срокове, резервацията ще бъде автоматично анулирана и ще се приложат неустойки според сроковете и по условията за анулации.

Политика и условия за анулации и неустойки

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:

  • При анулация на потвърдени резервации с Ранни записвания за Зимен сезон направени до 14 дни преди настаяване се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулация след този период или при неявяване на туристите в деня на настаняване, се удържа неустойка в размер на цялата сума по резервацията.
  • При анулация на потвърдени резервации с Ранни записвания за Новогодишен период, направени до 30.11.2023 г. се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулация след този период или при неявяване на туристите в деня на настаняване, се удържа неустойка в размер на цялата сума по резервацията.

СТАНДАРТНИ ЗАПИСВАНИЯ: 

  • Потвърдени резервации за Зимен сезон, направени след 11.12.2023 г., могат да бъдат анулирани без неустойка до 14 дни преди датата на настаняване. При анулация след този период или при неявяване на туристите в деня на настаняване, се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията, като за целта се удържа предплатената сумата по нея.
  • Потвърдени резервации за Новогодишен период, направени след 16.11.2023 г. могат да бъдат анулирани без неустойка до 30.11.2023 г. При анулация на резервации за Нова година в периода от 01.12.2023 г. до 10.12.2023 г. се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулация след този период или при неявяване на туристите в деня на настаняване се удържа неустойка в размер на предплатената авансова сума по резервацията.
  • В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервациите – суми не се възстановяват.
  • Връщане на сумите, когато са дължими такива от страна на Хотелиера, става в срок до 14 дни от датата на анулацията по посочена от клиента банкова сметка.

Условия в случай на Ковид ситуация

В условията на пандемия, при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка от компетентните органи в Република България, водещи до невъзможност за влизане в страната, затваряне на отделни градове и региони в страна, както и засягащи региона, в който попада к.к. Пампорово, поради което е наложена забрана за предоставянето на хотелски услуги или се оказва невъзможно предоставяне на предплатените резервации, хотелът ще компенсира туристите. Същото се отнася и до случаите, в които държавата, в която пребивава и от която идва туриста, забрани излизането от страната с цел туризъм. Най-общо тези компенсации ще бъдат наречени Компенсации за Ковид ситуация.

Компенсации за Ковид ситуация
1. При възникване на Ковид ситуация, когато не е изтекъл срокът за безплатна анулация, клиентът може да се възползва от всички права за безплатна анулация на резервацията. В този случай и при условие, че са спазени всички срокове за анулация, Хотелиерът ще е длъжен да върне предплатената сума по резервацията в срок от 14 дни от датата анулацията.

2. При Възникване на Ковид ситуация и изтичане на срока за безплатна анулация по резервацията, клиентът има право да избере между една от следните опции, за което следва да информира писмено Хотелиера в срок до края на извънредната ситуация (lock down):

a. да промени датите на престоя за други дати удобни за него, с възможност за настаняване в срок до 12 месеца от датата на анулацията, като усвои предплатената сума по резервацията според актуалните ценови условия на променения период.

b. ако, клиентът не желае да промени датите и не желае да ползва услугата, то той дължи неустойка по резервацията в размер на 50% от стойността на резервацията, а Хотелиерът е длъжен да върне остатъка от предплатената сума в 30-дневен срок след получаване на уведомлението на Клиента за направения избор.

Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации, в случай на законови промени или изрични указания на държавни органи на Република България при Ковид ситуация.